آره بیا اینجا فلش مموری

فروشگاه اینتر نتی در مشهد

بدون شرح

هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد، و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.